Anh Ngữ Newlight


TÀI LIỆU TIẾNG ANH
Cách dùng trợ động từ must

Cách dùng trợ động từ must

Cách dùng trợ động từ must
Cách dùng be going to V

Cách dùng be going to V

Cách dùng be going to V
Thì tương lai hoàn thành - Future perfect

Thì tương lai hoàn thành - Future perfect

Thì tương lai hoàn thành - Future perfect
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn- Future continuous
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continous
Thì hiện tại hoàn thành - Present perfect

Thì hiện tại hoàn thành - Present perfect

Thì hiện tại hoàn thành - Present perfect
Từ vựng tiếng anh về tết âm lịch

Từ vựng tiếng anh về tết âm lịch

khám phá những từ vựng về ngày Tết truyền thống - Tết Nguyên Đán của Việt Nam chúng ta
Từ vựng tiếng anh về danh lam thắng cảnh

Từ vựng tiếng anh về danh lam thắng cảnh

Từ vựng tiếng anh về danh lam thắng cảnh Việt Nam
Từ vựng tiếng anh về các món ăn Việt Nam

Từ vựng tiếng anh về các món ăn Việt Nam

Từ vựng tiếng anh về các món ăn Việt Nam
Thì tương lai đơn - simple future

Thì tương lai đơn - simple future

Thì tương lai đơn - simple future
Thì quá khứ đơn - simple past

Thì quá khứ đơn - simple past

Thì quá khứ đơn - simple past
Thì hiện tại tiếp diễn - present continous

Thì hiện tại tiếp diễn - present continous

Thì hiện tại tiếp diễn - present continous
Thì hiện tại đơn - simple present

Thì hiện tại đơn - simple present

Cách sử dụng thì hiện tại đơn - simple present
Cách nói chuyện điện thoại bằng tiếng anh

Cách nói chuyện điện thoại bằng tiếng anh

Các mẫu câu thường được sử dụng trong các cuộc nói chuyện qua điện thoại cố định, khi gọi tổng đài hoặc khi sử dụng điện thoại di động.
Cách dùng mạo từ

Cách dùng mạo từ

Nguyên tắc chung về cách dùng mạo từ
Từ và cụm từ chỉ số lượng

Từ và cụm từ chỉ số lượng

Từ và cụm từ chỉ số lượng
Từ vựng tiếng anh về điện thoại

Từ vựng tiếng anh về điện thoại

Từ vựng tiếng anh về điện thoại
Từ vựng tiếng anh về các loài động vật

Từ vựng tiếng anh về các loài động vật

Từ vựng tiếng anh về các loài động vật - Animals
Cách dùng Enough và Too

Cách dùng Enough và Too

Cách dùng Enough và Too
Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh

Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh

Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh
Tổng hợp về trợ động từ

Tổng hợp về trợ động từ

Tổng hợp về trợ động từ
Mệnh đề trạng ngữ chỉ các mối quan hệ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ các mối quan hệ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ các mối quan hệ thời gian
Học cách sử dụng  Although Though Even though

Học cách sử dụng Although Though Even though

Học cách sử dụng Although/Though/Even though

0982.686.028