Anh Ngữ Newlight


Ngữ Pháp Tiếng Anh
Tổng hợp về trợ động từ

Tổng hợp về trợ động từ

Tổng hợp về trợ động từ
Mệnh đề trạng ngữ chỉ các mối quan hệ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ các mối quan hệ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ các mối quan hệ thời gian
Học cách sử dụng  Although Though Even though

Học cách sử dụng Although Though Even though

Học cách sử dụng Although/Though/Even though
Trạng từ chỉ tần xuất trong tiếng anh

Trạng từ chỉ tần xuất trong tiếng anh

Trạng từ chỉ tần suất - Adverb of frequency là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh, nó diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động.
Cách sử dụng mạo từ a an the

Cách sử dụng mạo từ a an the

Cách sử dụng mạo từ a, an, the và some
Động từ đi với giới từ OF TO FOR

Động từ đi với giới từ OF TO FOR

Từ điển động từ đi với giới từ OF, TO, FOR
Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
Cách chuyển động từ sang danh từ

Cách chuyển động từ sang danh từ

Cách chuyển động từ sang danh từ
Câu giả định subjunctive

Câu giả định subjunctive

Câu giả định trong tiếng anh (subjunctive)
Cách sử dụng either và neither

Cách sử dụng either và neither

Cách sử dụng “either” và “neither”
Cách Phân Biệt Go và Come

Cách Phân Biệt Go và Come

Cách Phân Biệt "Go” và “Come”
Liên từ trong tiếng anh

Liên từ trong tiếng anh

Liên từ và cách sử dụng trong tiếng anh
Cách sử dụng used to

Cách sử dụng used to

Cách sử dụng used to, (to be/get) used to
Cách sử dụng Wish và Hope

Cách sử dụng Wish và Hope

Cách dùng Wish và Hope trong tiếng anh
Phân biệt Hear và Listen trong tiếng anh

Phân biệt Hear và Listen trong tiếng anh

Phân biệt Hear và Listen trong tiếng anh
Phân biệt Long và A Long Time

Phân biệt Long và A Long Time

Phân biệt Long và A Long Time
Cách chuyển danh từ sang tính từ

Cách chuyển danh từ sang tính từ

Cách chuyển danh từ sang tính từ
Cấu trúc câu phủ định trong tiếng anh

Cấu trúc câu phủ định trong tiếng anh

Tìm hiểu về câu phủ định trong tiếng anh (Negative Sentences): Cấu trúc, cách viết và tạo câu phủ định trong tiếng anh, sử dụng Some/any để nhấn mạnh câu phủ định, cấu trúc của câu phủ định song song, phủ định kết hợp với so sánh ...
Mệnh đề tính từ

Mệnh đề tính từ

Mệnh đề tính từ
Tính từ và phó từ trong tiếng anh

Tính từ và phó từ trong tiếng anh

Tính từ và phó từ trong tiếng anh
Cách sử dụng another và other

Cách sử dụng another và other

Cách sử dụng another và other
So sánh kép và so sánh gấp nhiều lần

So sánh kép và so sánh gấp nhiều lần

So sánh kép và so sánh gấp nhiều lần trong tiếng Anh
Các cấu trúc tiếng anh thông dụng về thói quen

Các cấu trúc tiếng anh thông dụng về thói quen

Các cấu trúc tiếng anh thông dụng nói về thói quen
Cụm từ tiếng anh sử dụng At và On

Cụm từ tiếng anh sử dụng At và On

Các cụm từ thường gặp trong tiếng anh với AT và ON
Giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh

Giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh

Giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh
1234

0982.686.028