Du hoc nhat ban

Bạn muốn học tiếng anh bằng VIDEO hãy click-to

 

Cách dùng mệnh để " if "

Câu điều kiện loại 1: 

If + simple presents, simple future.
 

If you see him, give him this note.
You can stay for the weekend if you like.

 

Note:
Câu điều kiện loại 1 là sự kết hợp giữa thì hiện tại đơn và tương lai đơn để diễn tả một giả định sẽ xẩy ra trong tương lai.

Khi "if" đứng ở giữa câu ta không dùng dấu ",".

I'll only stay if you offer me more money.


Câu điều kiện loại 2: 

If + simple past, S + Would (not) + V + O.

If I were you, I would not do it .
If he improved his IT skills, he'd (= he would) easily get a job.

Note:
Câu điều kiện loại 2 diễn tả một hành động không có thật ở hiện tại.

Chúng ta thường dùng "were" thay cho " was " trong câu điều kiện loại 2.

Chúng ta có thể đảo "were" lên thay cho "If" nhằm mục đích nhấn mạnh.

 

If I you, I would not do it .
 

Câu điều kiện loại 3: 

If + Past perfect, S + would (not) have + PII/Ved + O

If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.
(Trong ví dụ trên thực tế tôi đã không đi thăm bạn.)
 

Note:Câu điều kiện loại 3 diễn tả một hành động không có thật trong quá khứ.

Chúng ta có thể đảo "had" lên thay cho "If" nhằm mục đích để nhấn mạnh.

 

Had I known you were in hospital, I would have gone to visit you.

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 
 Cách dùng mệnh để if

Liên quan: Chua co du lieu


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn