Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:651

Cách sử dụng another và other

Hai từ này thường gây nhầm lẫn.  

Dùng với danh từ đếm được

Dùng với danh từ không đếm được

• an + other + danh từ đếm được s ố ít = một cái nữa, một cái khác, một ng ười nữa, một người khác (= one more).

another pencil = one more pencil  • the other + danh từ đếm được số ít = cái cuối cùng còn lại (của một bộ), người còn lại (của một nhóm), = last of the set.

the other pencil = the last pencil present

Không dùng

• Other + danh từ đếm được s ố nhiều = m ấy cái nữa, mấy cái khác, mấy người nữa, mấy người khác (= more of the set).

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

 

other pencils = some more pencils 

• The other + danh từ đếm được số nhiều = những cái còn lại (của một bộ), những người còn lại (của một nhóm), = the rest of

the set.

the other pencils = all remaining pencils 

• Other + danh từ không đếm được = một chút nữa

(= more of the set).

other water = some more

water 

• The other + danh từ không đếm được = ch ỗ còn sót l ại.

the other water = the

remaining water

- Another và other là không xác định trong khi the other là xác định; nếu chủ ngữ là đã biết ( được nhắc đến trước đó) thì ta có thể bỏ danh từ đi sau another hoặc other , chỉ cần dùng another hoặc other như một đại từ là đủ. Khi danh từ số nhiều bị lược bớt (trong cách nói tắt nêu trên) thì other trở thành others . Không bao giờ được dùng others + danh từ s ố nhiều: 

 

I Don't want this book. Please give me another.

(another = any other book - not specific)  

I Don't want this book. Please give me the other. 

(the other = the other book, specific)  

This chemical is poisonous. Others are poisonous too.

(others = the other chemicals, not specific)  

I Don 't want these books. Please give me the others. 

(the others = the other books, specific)  

 

- Trong một số trường hợp người ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay cho danh từ: 

I Don't want this book. Please give me another one.

I don't want this book. Please give me the other one. 

This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.

I don't want these books. Please give me the other ones.  

 

- This hoặc that có thể dùng với one nhưng these và those không được dùng với ones , mặc dù cả 4 từ này đều có thể dùng thay cho danh từ (với vai trò là đại từ) khi không đi với one hoặc ones :  

        I don't want this book. I want that.  

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Cách sử dụng another và other

Xem thêm: Các cấu trúc tiếng anh thông dụng về thói quen


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn