Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:1460

Cách sử dụng either và neither

I. Either:

Có thể đứng làm adjective (tính từ), pronoun (đại danh từ), adverb (trạng từ), hay conjunction (liên từ).


1.Adjective: cái này hay cái kia, mỗi

E.g. There are stations at either side of the block.
(Có trạm xăng ở mỗi đầu đường.)


2.Conjunction: either…or (một trong hai, hoặc…hoặc)

E.g. You can either write or phone to request a copy.
(Bạn có thể hoặc viết thư hay gọi điện thoại xin một bản sao.)

3.Pronoun:

E.g. Which movie do you want to see?—Either will be fine
(Bạn muốn xem phim nào trong 2 phim?—Phim nào cũng được.)

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

4.Adverb: also (cũng)

E.g.1 “Didn’t she tell you her name?” – “No, and I didn’t ask, either.”
(Cô ấy không nói cho bạn biết tên cô là gì ư?—Không, mà tôi cũng không hỏi.)
E.g.2 If you don’t go, I won’t either.
(Nếu anh không đi thì tôi cũng không đi.)
E.g.3 I know a good Italian restaurant. It’s not far from here, either.
(Tôi biết một nhà hàng làm món ăn Ý ngon. Mà cũng không xa đây.)
=> Either trong nghĩa này ở cuối câu.

II. Neither:

1.Pronoun:

E.g. We saw a couple of houses, but neither was really what we wanted.
(Chúng tôi xem hai nhà mà chả có căn nhà nào chúng tôi ưng ý.)

2.Adjective:

E.g.1 Neither boy is to blame. =>để ý động từ ở số ít
(Cả hai cậu bé không cậu nào bị trách mắng.)
E.g.2 Neither shoe feels comfortable.
(Chiếc giày nào đi vào cũng thấy không êm chân.)

 

3.Adverb: cũng không

E.g.1 I haven’t been to New York and neither has my sister. => để ý đến hoán đổi vị trí của động từ và chủ từ
(Tôi chưa đi New York và chị tôi cũng vậy. )
E.g.2 Neither am I = Me neither.
(Tôi cũng không.)
Chú ý: Không dùng “me either”

4.Conjunction: Neither…nor (không phải cái này mà cũng chẳng phải cái kia)

E.g.1 He neither knows nor cares what happened.
(Nó không biết mà cũng chẳng để ý đến việc gì đã xẩy ra.)
E.g.2 Neither she nor her mother knows English. =>để ý động từ ở số ít
(Cả cô ta lẫn má cô đều không biết tiếng Anh.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Cách phân biệt Either và Neither

• Vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu. “Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

• Trong câu sử dụng “Neither” thì trợ động từ đứng sau “Neither” không được dùng ở dạng phủ định (không được dùng “not”), vì bản thân từ “Neither” đã mang nghĩa phủ định.

 Cách sử dụng either và neither

Xem thêm: Cách Phân Biệt Go và Come


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn