Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:101

Cách sử dụng either và neither

I. Either:

Có thể đứng làm adjective (tính từ), pronoun (đại danh từ), adverb (trạng từ), hay conjunction (liên từ).


1.Adjective: cái này hay cái kia, mỗi

E.g. There are stations at either side of the block.
(Có trạm xăng ở mỗi đầu đường.)


2.Conjunction: either…or (một trong hai, hoặc…hoặc)

E.g. You can either write or phone to request a copy.
(Bạn có thể hoặc viết thư hay gọi điện thoại xin một bản sao.)

3.Pronoun:

E.g. Which movie do you want to see?—Either will be fine
(Bạn muốn xem phim nào trong 2 phim?—Phim nào cũng được.)

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

4.Adverb: also (cũng)

E.g.1 “Didn’t she tell you her name?” – “No, and I didn’t ask, either.”
(Cô ấy không nói cho bạn biết tên cô là gì ư?—Không, mà tôi cũng không hỏi.)
E.g.2 If you don’t go, I won’t either.
(Nếu anh không đi thì tôi cũng không đi.)
E.g.3 I know a good Italian restaurant. It’s not far from here, either.
(Tôi biết một nhà hàng làm món ăn Ý ngon. Mà cũng không xa đây.)
=> Either trong nghĩa này ở cuối câu.

II. Neither:

1.Pronoun:

E.g. We saw a couple of houses, but neither was really what we wanted.
(Chúng tôi xem hai nhà mà chả có căn nhà nào chúng tôi ưng ý.)

2.Adjective:

E.g.1 Neither boy is to blame. =>để ý động từ ở số ít
(Cả hai cậu bé không cậu nào bị trách mắng.)
E.g.2 Neither shoe feels comfortable.
(Chiếc giày nào đi vào cũng thấy không êm chân.)

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

3.Adverb: cũng không

E.g.1 I haven’t been to New York and neither has my sister. => để ý đến hoán đổi vị trí của động từ và chủ từ
(Tôi chưa đi New York và chị tôi cũng vậy. )
E.g.2 Neither am I = Me neither.
(Tôi cũng không.)
Chú ý: Không dùng “me either”

4.Conjunction: Neither…nor (không phải cái này mà cũng chẳng phải cái kia)

E.g.1 He neither knows nor cares what happened.
(Nó không biết mà cũng chẳng để ý đến việc gì đã xẩy ra.)
E.g.2 Neither she nor her mother knows English. =>để ý động từ ở số ít
(Cả cô ta lẫn má cô đều không biết tiếng Anh.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Cách phân biệt Either và Neither

• Vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu. “Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

• Trong câu sử dụng “Neither” thì trợ động từ đứng sau “Neither” không được dùng ở dạng phủ định (không được dùng “not”), vì bản thân từ “Neither” đã mang nghĩa phủ định.

 Cách sử dụng either và neither

Xem thêm: Cách Phân Biệt Go và Come


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn