Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:10897

Cách thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt tại nơi làm việc

Các doanh nghiệp hiệu quả khuyến khích phát triển mối quan hệ tích cực giữa người quản lý và nhân viên cũng như giữa các đồng nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp có thể thúc đẩy các mối quan hệ nơi làm việc tích cực bằng cách tạo ra một tuyên bố sứ mệnh mạnh mẽ và một môi trường dựa trên nhóm lạc quan. Tăng cường mối quan hệ tại nơi làm việc bằng cách đặt kỳ vọng rõ ràng, thực hành giao tiếp liên tục và đưa ra phản ứng kịp thời cho cả hành vi tích cực tại nơi làm việc và các vấn đề hoặc mối quan tâm của nhân viên.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Gửi tin nhắn rõ ràng

Tạo một tuyên bố sứ mệnh công ty rõ ràng và súc tích và phân phối một bản sao của tuyên bố cho mỗi nhân viên. Tuyên bố sứ mệnh nên phác thảo mục đích của doanh nghiệp. Thảo luận về cách tuyên bố sứ mệnh phù hợp với các giá trị và vai trò cá nhân của nhân viên trong công ty. Tổ chức các cuộc họp nhân viên thường xuyên để làm nổi bật các hoạt động gần đây của công ty cũng như thảo luận về cách các nhân viên làm việc hướng tới hoặc duy trì sứ mệnh của doanh nghiệp.

Xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ

Khuyến khích làm việc theo nhóm thông qua các hoạt động xây dựng đội ngũ chính thức và không chính thức. Sắp xếp một chuyến đi chơi theo định hướng của công ty, chẳng hạn như bowling hoặc golf mini, hoặc liên quan đến văn phòng trong một hoạt động từ thiện dựa trên nhóm. Mối quan hệ tốt tại nơi làm việc phát triển mạnh khi các cá nhân cảm thấy là một phần của một nhóm và thoải mái với các đồng đội của họ. Theo một nghiên cứu năm 2008 được công bố bởi Viện Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm của Đại học Florida, sự tôn trọng và tin tưởng giữa các đồng nghiệp và giữa các giám sát viên và nhân viên dẫn đến sự hợp tác, đổi mới và hiệu quả cao hơn tại nơi làm việc.

Giao tiếp hiệu quả

Truyền đạt kỳ vọng nhóm ngay lập tức và thường xuyên. Đặt kỳ vọng hiệu suất cao và nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của mỗi nhân viên đối với sự thành công của doanh nghiệp. Huấn luyện viên quản lý về việc duy trì mối quan hệ tốt với nhân viên của họ. Nhấn mạnh nhu cầu giao tiếp hai chiều, hướng dẫn rõ ràng và chính xác và nhu cầu cá nhân cảm thấy được tôn trọng vì cả cá nhân và người đóng góp quan trọng cho dịch vụ hoặc sản phẩm cuối cùng của công ty.

Đặt mục tiêu rõ ràng

Đặt mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường cho các nhân viên cá nhân của bạn. Nhân viên phải biết phải làm gì, làm như thế nào, nhiệm vụ phải được thực hiện tốt như thế nào và nơi nào để được giúp đỡ. Cuối cùng, cung cấp các mô tả công việc chi tiết và cung cấp đào tạo với phản hồi từ các giám sát viên. Ngoài ra, nhân viên phải hiểu rõ những gì tạo nên công việc thỏa đáng và chính xác hiệu suất của họ sẽ được đo lường như thế nào.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Thể hiện sự đánh giá cao của bạn

Thưởng công việc tuyệt vời càng nhanh càng tốt, và giải quyết các vấn đề hoặc mối quan tâm ngay lập tức. Công nhận các nhân viên công khai với những lời khen bằng văn bản hoặc bằng lời nói khi họ vượt quá mong đợi về hiệu suất và cung cấp hỗ trợ cho những người thất bại. Mô hình hóa hành vi tạo mối quan hệ nơi làm việc tốt bằng cách tích cực tìm kiếm cơ hội để cung cấp hỗ trợ sẽ giúp đồng nghiệp hoặc nhân viên hỗ trợ thực hiện công việc tốt hơn.

tiền boa

Mối quan hệ nơi làm việc tốt và môi trường làm việc tích cực là rất quan trọng đối với một doanh nghiệp thành công, vì nhân viên không hài lòng có tác động tiêu cực đến năng suất và dịch vụ khách hàng. Giao tiếp tốt giúp dễ dàng giải quyết các vấn đề hoặc mối quan tâm cá nhân giữa nhân viên và giám sát viên khi họ phát sinh.

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn