Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:11376

Cách từ chối một cuộc phỏng vấn sau khi nó đã được lên lịch qua điện thoại

Từ chối một cuộc phỏng vấn sau khi nó đã được lên lịch qua điện thoại không xảy ra thường xuyên, nhưng hầu hết các nhà quản lý tuyển dụng đều hiểu nếu bạn cần hủy một cuộc phỏng vấn và đánh giá cao rằng bạn đã dành thời gian để hủy bỏ với thông báo đầy đủ. Nguyên nhân hủy bỏ phổ biến nhất là người xin việc nhận được một lời đề nghị ở nơi khác. Nếu bạn đang gọi để từ chối một cuộc phỏng vấn vì xung đột lịch trình hoặc bạn dự đoán một đề nghị công việc khác, hãy xem xét yêu cầu lên lịch lại cho một ngày sau đó thay vì hủy bỏ nó.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

1.
Hãy suy nghĩ cẩn thận về quyết định từ chối phỏng vấn của bạn. Hãy nhớ rằng một khi bạn đã hủy cuộc phỏng vấn, bạn có thể không thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác. Trừ khi bạn đã ký hợp đồng với một nhà tuyển dụng khác, có thể thích hợp hơn để sắp xếp lại cuộc phỏng vấn hơn là từ chối nó.
2.
Cung cấp cho các nhà tuyển dụng càng nhiều cảnh báo càng tốt. Nói chung, điều này nên ngay khi bạn quyết định bạn sẽ không giữ cuộc hẹn. Thông báo một tuần tốt hơn thông báo một ngày và gọi 20 phút trước cuộc phỏng vấn tốt hơn là không gọi điện.
3.
Liên lạc với cùng một người đã lên lịch phỏng vấn với bạn. Trừ khi bạn được yêu cầu liên hệ trực tiếp với người phỏng vấn, người gọi cho bạn thường là người thích hợp nhất để liên lạc khi từ chối cuộc họp. Ví dụ: nếu nhân viên tiếp tân lên lịch phỏng vấn bạn với CEO, nhân viên tiếp tân có lẽ là người chịu trách nhiệm về lịch trình của CEO.
4.
Liên lạc với người đó theo cách tương tự trong đó cuộc phỏng vấn đã được lên lịch. Nếu điều này được thực hiện qua điện thoại, hãy gọi cho người đó. Chỉ khi cuộc phỏng vấn được lên lịch qua email, bạn mới nên xem xét hủy qua email. Đây là nhiều hơn một vấn đề nghi thức. Nhiều người không kiểm tra email thường xuyên và nếu email của bạn không được mong đợi, nó có thể nằm trong bộ lọc thư rác mà không bao giờ được nhìn thấy.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

5.
Gọi ít nhất ba lần trước khi để lại tin nhắn thoại trên điện thoại. Khi để lại tin nhắn, hãy đề cập rằng bạn đã thử gọi hai lần trước đó. Bởi vì một số người chỉ kiểm tra tin nhắn thoại một hoặc hai lần một ngày, gửi email theo dõi có thể là một ý tưởng tốt nếu có ít hơn một ngày trước cuộc họp theo lịch trình.
6.
Cho dù bạn nói trực tiếp, để lại tin nhắn hoặc gửi email, hãy sử dụng cùng một nghi thức để từ chối cuộc phỏng vấn. Bắt đầu bằng cách xin lỗi rằng bạn phải hủy cuộc phỏng vấn. Giải thích lý do tại sao bạn cần từ chối cuộc phỏng vấn. Cảm ơn người đã cho bạn cơ hội để có một cuộc phỏng vấn cho vị trí này.

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn