Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:595

Cấu trúc câu so sánh hơn

1. Một số tính từ và trạng từ có hình thức so sánh bậc hơn bất quy tắc (Irregular comparative).


+ Good / well => Better

+ Bad / badly => Worse

+ Far => Further / farther

+ Much / many => More

+Litte / few => less

E.g.1. Let me ask him. I know him better than you do.

=> Hãy để tôi hỏi anh ta. Tôi biết anh ta rõ hơn bạn.

E.g.2. The situation was much worse than we expected.
=> Tình hình tệ hơn chúng tôi nghĩ nhiều.

E.g.3. Let me know if you hear any further news.
=> Hãy cho tôi biết ngay nếu bạn có thêm bất cứ tin tức gì.
E.g.1. I smoke more than I used to.
=> Tôi hút thuốc nhiều hơn trước đây.

E.g.2. We've got less time than I thought.
=> Chúng tôi có ít thời gian hơn là tôi nghĩ.

 

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

2. Hình thức so sánh hơn của "Old" là "Older".
 

E.g.1. Tom looks elder than he really is.
=> Tom trông già hơn tuổi thật của anh ta.

Chúng ta dùng "Elder" khi nói về các thành viên trong gia đình.
 

E.g.2. My elder brother is a pilot.
=> Anh trai tôi là một phi công.

Chú ý: Chỉ dùng Elder trước danh từ, KHÔNG dùng nó trong hình thức so sánh hơn là "Elder than me".


3. So sánh bậc hơn của 2 từ cùng một lúc (càng...càng...)

ví dụ: harder and harder,... Chúng ta dùng cấu trúc này để diễn tả sự thay đổi liên tục của một sự việc nào đó.

E.g.1. It's becoming harder and harder to find a job.
=> Tìm việc làm càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.

E.g.2. These days more and more people are learning English.
=> Ngày nay càng ngày càng có nhiều người học tiếng Anh.

 

4. "The + so sánh hơn + the better"


E.g. "What time shall we leave?" "The sooner the better"
=> "Chúng ta sẽ lên đường lúc mấy giờ?" "Càng sớm càng tốt"
 

5. Chúng ta dùng cấu trúc "The...the...(với hai từ so sánh bậc hơn) để diễn tả sự phụ thuộc của việc này vào việc khác
 

E.g. The warmer the weather, the better I feel.
=> Thời tiết càng ấm hơn, tôi càng cảm thấy dễ chịu hơn.
 
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

Cấu trúc câu so sánh hơn
 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn