Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:809

Cấu trúc câu so sánh hơn nhất

1. Hình thức so sánh nhất của tính từ ngắn:
 

The + Adjective(tính từ) + est + Noun (danh từ)
 
Yesterday is the hottest day of the year.
(Ngày hôm qua là một ngày nóng nhất trong năm).

Lưu ý: khi tính từ có tận cùng là phụ âm và ngay liền trước nó là nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm và thêm "est" vào sau tính từ. Ví dụ như the hottest, the funnest,...

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

2. Hình thức so sánh của tính từ dài

 

The + Most + Adjective +Noun
 
That was the most boring film I've ever seen.
(Đó là một bộ phim dở nhất mà tôi đã từng xem.)


3. Hình thức so sánh nhất của tính từ "Old" là "Oldest", còn "Eldest" chỉ dùng khi chúng ta kết hợp nó với danh từ chỉ các thành viên trong gia đình nói về tuổi tác hoặc thứ tự.
 

That house over there is the oldest building in the town.
(Ngôi nhà đằng kia là ngôi nhà lâu đời nhất trong thị trấn này.)

My eldest son is 13 years old.
(Con tai lớn của tôi năm nay 13 tuổi.)

Chú ý:


+ Thường dùng thì hiện tại hoàn thành sau các từ so sánh nhất.

 

That was the most delicious meal I've had for a long time.
(Đó là bữa ăn ngon nhất tôi được thưởng thức từ lâu nay.)

 

+ Đôi khi chúng ta dùng "Most +Tính từ" với nghĩa là "Very" (Không có"the").
 

The book you lent me was most interesting.
(Quyển sách mà bạn cho tôi mượn rất hay.)
 
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Cấu trúc câu so sánh hơn nhất

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn