Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:291

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được : là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay the VD : one book, two books..

Danh từ không đếm được : không dùng được với số đếm do đó nó không có hình thái số ít hay số nhiều. Nó không thể dùng được với a còn the chỉ dùng được một số trường hợp đặc biệt. VD : milk..bạn không thể nói one milk hay two milk..một số vật chất  không đếm được có thể được chưa trong các bình đựng, bao bì, đếm được.. VD : one the glass of milk.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

- Một số danh từ đếm được có hình thái số nhều đặc biệt : VD : person - people; child - children

- Một số danh từ đếm được có dạng số ít, số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a " và không có  "a"

- Một số các danh từ không đếm được như : food, meat. money... đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều chỉ để các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó.

This is one of the foods that my doctor wants me to eat.  

danh từ đếm được và danh từ không đếm được

 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

- Danh từ time nếu dùng với nghĩa là thời gian là không đếm được. Nhưng khi dùng với nghĩa thời đại hay số lần là danh từ đếm được.

You have spent too much time on that homework. 
 I have seen that movie three times before. 
 
 Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn