Anh Ngữ Newlight


Exercise excel
16 basic excel exercises have a solution + answer

16 basic excel exercises have a solution + answer

Download and download 16 basic excel exercises with advanced solutions + answers for excel 2010 2013 and 2016 standards from mediafile.
Advanced excel exercises have solutions

Advanced excel exercises have solutions

Advanced excel exercises have solutions Download excel exercises to improve the solution + Guide for all excel 2003, 2007, 2010, 2013 link mediafile
Advanced Excel Exercises 2016

Advanced Excel Exercises 2016

Office Intelligence Office Intelligence Vietnam would like to introduce to you "20 Basic Exercises to Advanced Excel 2010 Have Answers".
Advanced excel exercises have solutions

Advanced excel exercises have solutions

Advanced excel exercises have solutions Excel is one of the most useful tools in calculating statistical data and is used in many companies, schools, factories, and so on.
Cách giao tiếp với một ông chủ thô lỗ

Cách giao tiếp với một ông chủ thô lỗ

Thật tệ khi phải làm việc với những đồng nghiệp thô lỗ, nhưng khi sếp của bạn thô lỗ, điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sự sẵn sàng làm việc của bạn mỗi ngày
Tầm quan trọng ​của vốn chủ sở hữu đối với người sử dụng lao động và người lao động

Tầm quan trọng ​của vốn chủ sở hữu đối với người sử dụng lao động và người lao động

Công bằng tại nơi làm việc có nghĩa là sự công bằng. Điều quan trọng là các biện pháp pháp lý tồn tại để bảo vệ nó - các biện pháp như Đạo luật về Người khuyết tật Mỹ
Mô tả công việc của thư ký

Mô tả công việc của thư ký

Độ tin cậy là tên của trò chơi khi bạn là thư ký. Cho dù bạn là thư ký cho một ông chủ hay một nhóm , bạn sẽ không thể thiếu đối với họ khi bạn giúp giảm bớt khối lượng công việc của họ bằng cách cung cấp hỗ trợ quản trị và giúp họ tổ chức thời gian của họ.

0982.686.028