Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:66

Giá trị hiện tại là gì?

 
Đào tạo kế toán tại Vĩnh Phúc nêu nên giá trị Trong kế toán, giá trị hiện tại có khả năng đề cập đến số tiền còn lại sau khi các khoản tiền trong tương lai đã được chiết khấu để một thời gian trước đó. (Thời gian trước đó được mô tả trên một dòng thời gian như các điểm 0 , đó là sự khởi đầu của giai đoạn 1.)
 
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Quá trình chiết khấu liên quan đến việc loại bỏ các giá trị thời gian của tiền , lãi suất trong tương lai, vv mà được chứa trong phạm vi số tiền trong tương lai. Kế toán sẽ ghi lại các giá trị hiện tại khi không phải số tiền mặt, số tiền mặt tương đương, cũng không phải là giá trị thị trường của một mục trong một giao dịch được biết đến.

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Kế toán cũng sẽ tính toán giá trị hiện tại để xác định một tỷ lệ lãi suất ngầm định hoặc lãi suất hiệu quả . Ví dụ, nếu một trái phiếu phải trả với một mệnh giá $ 100,000 và một mức lãi suất công bố của 8% được cấp cho $ 99,000 kế toán sẽ tìm kiếm các lãi suất sẽ giảm giá các khoản tiền lãi bán niên tương lai của $ 40.000 và giá trị đáo hạn của $ 100.000 để được chính xác 99.000 $ tại thời điểm mà các trái phiếu đã phát hành.
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Tỷ lệ đó là lãi suất hiệu quả và nó sẽ được sử dụng để xác định chi phí lãi vay của từng thời kỳ và số tiền giảm giá của trái phiếu phải trả để được khấu hao trong từng thời kỳ.
 
Bạn muốn học kế toán hãy đến với TRUNG TÂM KẾ TOÁN HẢI DƯƠNG để học và làm thực tế bạn nhé.

Tags: công thức tính pv ; công thức tính npv trong excel ; công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn