Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:7508

 

Mệnh đề phụ thuộc

Mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề không thể đứng một mình để trở thành một câu hoàn chỉnh, nó luôn luôn phải được đi với một mệnh đề độc lập nối với nhau bởi một từ hay cụm từ để tạo thành một câu có ý nghĩa, từ hay cụm từ này sẽ là dấu hiệu nhận biết cho mệnh đề phụ thuộc.

Bạn nên xem thêm: Cách sử dụng have và have got  && Thì tương lai hoàn thành 

Một mệnh đề độc lập đi với một mệnh đề phụ thuộc tạo thành một câu phức chính phụ.

Examples:

Unless you drive more carefully, you will have an accident. (câu phức chính phụ)
(Nếu không lái xe cẩn thận hơn thì bạn sẽ gặp tai nạn đấy.)
dependent clause: unless you drive more carefully
independent clause: you will have an accident.

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Có ba loại mệnh đề phụ thuộc: Mệnh đề danh từ (danh ngữ), mệnh đề trạng từ (trạng ngữ), mệnh đề tính từ (tính ngữ) 

Examples

1. Although it rained a lot, we enjoyed our holiday. 
DEPENDENT CLAUSE
(Mặc dù trời mưa nhiều, chúng tôi vẫn rất vui trong kì nghỉ)
 
Bạn nên xem thêm: Thì tương lai hoàn thành  && tương lai tiếp diễn

2. The woman who lives next door is a doctor
DEPENDENT CLAUSE
(Người phụ nữ sống kế bên nhà là một bác sĩ)

3. We couldn't travel because the weather was bad
DEPENDENT CLAUSE
(Chúng tôi không đi du lịch đượcb
 
4. Once she decides to do something, you won't change her mind
DEPENDENT CLAUSE
(Một khi cô ấy đã quyết định làm điều gì thì bạn không thể thay đổi cô ấy được)
 
 

Signal Words That Introduce Dependent Clauses
(Những từ hay cụm từ sau là dấu hiệu nhận biết mệnh đề phụ thuộc)

 

after
although
as
as close as
as far as
as long as
as often as
as soon as
as if
as though
because
but that 
except
except that
how
in case
in order that
in which
if ever
if 
if only
lest
now
now that
once
provided that
since
so far as
so long as
so much as
so near as
so that
such that
than
that
though
unless
until

what
whatever
what if
whatsoever
when
whenever
where
whereas
wherever
whether
whether ... or 
which
which ever
while
who
whoever
whose
whosoever
why

 


 

 
Mệnh đề phụ thuộc
Xem thêm: Cách dùng To be
 
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

 


Tags:
Bình luận

Bình luận

Dinh Van Tinh
2018-09-10 06:16:32

các lĩnh vực như ủy Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng ở Bắc Ninh Một mức độ hiệu quả quyền thích hợp, dọ dẹp sổ sách kế toán ở hải dương viên mở rộng một số quy loạt các thử nghiệm dịch Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng ở Hải Phòng cao cho phép các kiểm toán để xác định pháp Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng ở Hải Dương trình kiểm toán sau này kiểm soát không hiệu quả Dịch vụ thẩm định giá tài sản ở Từ Liêm của họ. Nếu các biện

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn