Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:2599

Mệnh đề tính từ (còn gọi là mệnh đề quan hệ) là một mệnh đề phụ thuộc bổ nghĩa cho một danh từ hay đại từ. Mệnh đề tính từ thường được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ như who, whom, which, that, whose,.... Đôi khi những đại từ này đồng thời là chủ ngữ của mệnh đề tính từ

Examples:

My motobike, which I only bought two months ago, has broken down.
(Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho "motobike" :chỉ ra chiếc xe máy nào)

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

The kind of music which/that my group plays is hard to describe
(Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho " kind of music": chỉ loại nhạc nào)

In the part of the city where I live, nothing interesting ever happens
(Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho "the city": chỉ ra thành phố nào)

She is the writer whose books I always like to read
(Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho "the writer" :chỉ ra nhà văn nào)

My brother, who knows a lot of about this sort of thing, told me what I should do
(Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho "my brother": chỉ ra anh trai tôi là người thế nào)

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) dùng để kết hợp hai câu đơn thành một câu phức bằng cách dùng đại từ hoặc phó từ quan hệ. Các bước tiến hành:

Bước 1: Tìm hiểu câu, xác định hai từ tương ứng
Bước 2: Thay từ tương ứng ở câu sau bằng ĐTQH hoặc PTQH đúng
Bước 3: Kết hợp câu:
1. Nếu hai từ tương ứng đứng gần nhau: bỏ dấu chấm ở giữa hai câu và viết lại câu theo thứ tự
2. Nếu hai từ tương ứng đứng cách xa: Đưa ĐTQH hoặc PTQH ở câu sau đứng sau từ tương ứng ở câu đầu cùng toàn bộ câu sau rồi viết tiếp phần câu đầu còn lại nếu có

 

Ví dụ:
1. We saw the readerThe reader was reading a book.
Bước 1: Chúng tôi trông thấy người đọc. Người đọc đang đọc một cuốn sách.
Bước 2: Thay the reader ở câu sau bằng Who
Bước 3: Hai từ tương ứng đứng gần nhau.
=> We saw the reader who was reading a book.

2. Daisy is cleaning her bicycle. She got it yesterday.
Bước 1: Daisy đang lau chiếc xe đạp. Cô ấy mua nó hôm qua.
Bước 2: Thay it bằng Which
Bước 3: Hai từ tương ứng đứng cách xa
=> Daisy is cleaning her bicycle, which she got yesterday.

3. This is a pupil. I borrowed his book.
Bước 1: Đây là một học sinh. Tôi đã mượn sách của cậu ấy
Bước 2: Có his book -> tính từ sở hữu + danh từ -> Whose book.
Bước 3: Hai từ tương ứng đứng cách xa.
=> This is a pupil whose book I borrowed.

4. May Day is a day. Marches and celebrations are held on that day.
Bước 1: Ngày 1-5 là một ngày. Các cuộc diễu hành và lễ kỉ niệm được tổ chức vào ngày đó.
Bước 2: Thay on that day bằng When
Đổi a -> the (Ngày 1-5 là ngày duy nhất trong một năm)
Bước 3: Hai từ tương ứng đứng cách xa.
=> May Day is the day when marches and celebrations are held.

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Mệnh đề tính từ

Xem thêm: Tính từ và phó từ trong tiếng anh


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn