Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:616

Những câu tiếng anh thông dụng khi giao tiếp

The more, the merrier! ----Càng đông càng vui

Boys will be boys! ---Nó chỉ là trẻ con thôi mà!

Good job!= well done! --Làm tốt lắm!

Just for fun! ---->Cho vui thôi

Try your best! ---->Cố gắng lên(câu này chắc ai cũng biết)

Make some noise! ---->Sôi nổi lên nào!

Congratulations! ---->Chúc mừng!

Rain cats and dogs ---->Mưa tầm tã

Love me love my dog ---->Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng

Always the same ---->Trước sau như một

Hit it off ---->Tâm đầu ý hợp

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Hit or miss --Được chăng hay chớ

Add fuel to the fire ---->Thêm dầu vào lửa

To eat well and can dress beautifully -- Ăn trắng mặc trơn

Don't mention it! = You're welcome = That's alright! = Not at all ---->Không có chi

Just kidding ---->Chỉ đùa thôi

No, not a bit -- Không chẳng có gì

How cute! -- Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!

None of your business! --Không phải việc của bạn

Don't stick your nose into this -- đừng dính mũi vào việc này

Don't peep! ---đừng nhìn lén!

What I'm going to do if.... -- Làm sao đây nếu ...

Stop it right away! --Có thôi ngay đi không

Say cheese:Cười lên nào ! (Khi chụp hình)

Be good ! Ngoan nha! (Nói với trẻ con)

Bored to death! Chán chết!

 

What's up? -- có chuyện gì vậy?

How's it going? ---->Dạo này ra sao rồi?

What have you been doing? ---->Dạo này đang làm gì?

Nothing much -- Không có gì mới cả

What's on your mind? ---->Bạn đang lo lắng gì vậy?

I guess so-- Tôi đoán vậy

Có chuyện gì vậy? ----> What's up?

Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?

Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?

Không có gì mới cả ----> Nothing much

 

Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?

Đừng đi vội ----> Don't go yet

Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you

Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first

Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief

What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia?

Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ----> You're a life

saver. I know I can count on you.

Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!

Xạo quá! ----> That's a lie!

Làm theo lời tôi ----> Do as I say

Đủ rồi đó! ----> This is the limit!

Hãy giải thích cho tôi tại sao ----> Explain to me why

Ask for it! ----> Tự mình làm thì tự mình chịu đi!

... In the nick of time: ----> ... thật là đúng lúc

No litter ----> Cấm vất rác

Go for it! ----> Cứ liều thử đi

Yours! As if you didn't know ----> của you chứ ai, cứ giả bộ không biết.

What a jerk! ----> thật là đáng ghét

No business is a success from the beginning ----> vạn sự khởi đầu nan

What? How dare you say such a thing to me ----> Cái gì, ...mài dám nói thế với

tau à

How cute! ----> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!

None of your business! ----> Không phải việc của bạn

Don't stick your nose into this ----> đừng dính mũi vào việc này

Don't peep! -----> đừng nhìn lén!

What I'm going to do if.... ----> Làm sao đây nếu ...

Stop it right a way! ----> Có thôi ngay đi không

A wise guy, eh?! ----> Á à... thằng này láo

You'd better stop dawdling ----> Bạn tốt hơn hết là không nên la cà 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Chúc bạn học tiếng Anh vui vẻ

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn