Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:392

Phân từ trong tiếng Anh

1. Phân từ có dạng V-ing hoặc V-ed.

E.g.1. Do you know the girl talking to Tom? (V-ing).
=> Bạn có biết cô gái đang nói chuyện với Tom không?

E.g.2. The man injured in the accident was taken to the hospital. (V-ed).
=> Người đàn ông bị thương trong tai nạn đã được đưa vào bệnh viện.

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

2. Phân từ Hiện tại (phân từ I): 

+ Chúng ta dùng phân từ (I) để nói rằng ai đó đang làm điều gì hoặc sự việc nào đó đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể nào đó.

E.g. Can you hear someone singing? (Someone is singing).
=> Bạn có nghe ai đó đang hát không?

+ Khi bạn đang nói về các sự việc (đôi khi về con người), bạn có thể dùng phân từ (I) để miêu tả cụ thể các đặc tính cố định (các đặc tính lâu dài chứ không phải các đặc tính chỉ tồn tại trong một thời gian cụ thể).

E.g.1. The road joining the two villages is very narrow.
=> Con đường nối liền hai ngôi làng rất hẹp.

E.g.2. I live in a pleasant room overlooking the garden.
=> Tôi đang sống trong một căn phòng rất dễ chịu nhìn ra khu vườn.

E.g.3. The film is boring.
=> Bộ phim dở.

E.g.4. The book is interesting.
=> Quyển sách thú vị.

3. Phân từ quá khứ (phân từ II): mang nghĩa bị động.

E.g.1. The man injured in the accident was take to hospital.
=> Người đàn ông bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa vào bệnh viện.

E.g.2. None of the people invited to the party can come.
=> Tất cả những người được mời dự tiệc đều không thể tới được.

E.g.3.I am in the class, I am bored.
=> Tôi đang ở trong lớp học, tôi thấy buồn chán (lớp học không khiến tôi tập trung và làm tôi thấy chán)
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

+ Chúng ta thường dùng các mệnh đề V-ing và V-ed sau "There is/are....".
 

E.g.1. Is there anyone injured in the accident? 
=> Có ai bị thương trong vụ tai nạn không?

E.g.2. There are some children swimming in the river.
=> Có một vài đứa trẻ đang tập bơi trên sông.
 
Phân từ trong tiếng Anh

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn