Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:10797

Tác động của cơ cấu tổ chức đến năng suất

Cấu trúc của một tổ chức thiết lập hệ thống phân cấp cho trách nhiệm và tạo ra các cấp độ giao tiếp khác nhau trong một tổ chức. Cách thức mà một cấu trúc tổ chức được thiết lập và quản lý có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của công ty. Khi bạn đang theo dõi đầu ra của nhân viên, hãy xem xét các vấn đề khác nhau với cơ cấu tổ chức có thể ảnh hưởng đến hiệu quả như thế nào.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Ảnh hưởng của người quản lý

Hiệu quả của nhân viên quản lý của bạn có ảnh hưởng sâu rộng trong tổ chức của bạn do cấu trúc tổ chức. Quản lý yếu kém hoặc không đủ năng lực ở bất kỳ cấp nào của một tổ chức sẽ lan rộng khắp công ty vì các quyết định quản lý tồi trong các phòng ban đó cũng ảnh hưởng đến các phòng ban tiếp xúc với họ và làm giảm năng suất. Quản lý tốt có thể có tác dụng ngược lại, vì việc ra quyết định hiệu quả và thông minh có thể giúp cải thiện năng suất và nâng cao hiệu quả tổng thể.
 

Lỗ hổng cấu trúc

Nếu cấu trúc tổ chức của bạn không được thiết lập đúng cách, thông tin sẽ không thể đi đến nơi cần thiết. Nếu nhóm quản lý cấp trung không có các kênh liên lạc hiệu quả với nhóm điều hành, thông tin quan trọng của công ty có thể mất vài ngày trước khi đến tay toàn bộ nhân viên. Những sai sót trong cấu trúc tổ chức của bạn gây ra sự cố trong giao tiếp hoặc mất trách nhiệm cần phải được sửa chữa để tạo thuận lợi cho hiệu quả.

Sáng tạo

Ý tưởng từ nhân viên là rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Dòng đầu vào của nhân viên làm tăng thêm ý tưởng của công ty hiện tại và đưa ra nhiều ý kiến ​​khác nhau mà ban quản lý công ty có thể chưa xem xét. Bộ máy quan liêu đôi khi có thể phát triển trong một cấu trúc tổ chức có thể kìm hãm sự sáng tạo đó và làm tổn thương năng suất. Ví dụ, nếu một nhân viên sản xuất đưa ra ý tưởng để sử dụng tốt hơn các thiết bị sản xuất sẽ giảm chi phí, nhưng ý tưởng đó bị mất trong sự xáo trộn của bộ máy quan liêu của công ty, công ty có thể bị mất tiền khi có thể cải thiện năng suất.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

sự phát triển

Khi một công ty phát triển với cấu trúc nội bộ yếu, các kênh truyền thông và quản trị bị căng thẳng đến mức không hiệu quả. Một cấu trúc doanh nghiệp mạnh được thiết kế để phát triển cùng với tổ chức có thể duy trì năng suất của công ty trong thời gian tăng trưởng và cho phép cải tiến cấu trúc sẽ là cần thiết khi tổ chức mở rộng.
 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn