Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:11570

Tầm quan trọng của phản hồi khi ở vị trí lãnh đạo

Các nhà lãnh đạo cần một con đường giao tiếp giữa họ và nhân viên của họ. Giao tiếp cởi mở và thường xuyên là cần thiết để các nhóm và nhóm làm việc hoạt động đúng. Phản hồi cũng rất quan trọng để các nhà lãnh đạo thành công trong vai trò của họ. Các giải pháp lãnh đạo có mục đích tổng hợp tầm quan trọng của phản hồi là kiến ​​thức bằng cách nêu trên trang web của mình: "Không có kiến ​​thức, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không thể đưa ra quyết định có giáo dục.

Sự tín nhiệm

Phản hồi của nhân viên thúc đẩy đối thoại và giao tiếp cởi mở sẽ nâng cao uy tín của người lãnh đạo. Các giám sát viên và quản lý - đặc biệt là những người mới được tuyển dụng hoặc thăng chức - được hưởng lợi từ phản hồi của nhân viên để thiết lập vai trò lãnh đạo của họ và khẳng định uy tín của họ. Với những phản hồi thường xuyên và có ý nghĩa mà nhân viên cung cấp, người giám sát và quản lý của họ tìm hiểu thêm về nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên cũng như những thách thức mà nhân viên gặp phải trong công việc. Các nhà lãnh đạo sau đó lấy phản hồi này và giải quyết các mối quan tâm của nhân viên theo cách thể hiện uy tín của họ. Ví dụ, một nhân viên lo ngại rằng phương pháp bán hàng của anh ta không hiệu quả như nó nên nói lên mối quan tâm của anh ta với người quản lý của mình. Người quản lý sau đó cung cấp hướng dẫn về việc phát triển một phương pháp bán hàng tư vấn hiệu quả. Bằng cách làm như vậy,

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Kỳ vọng

Các giám sát viên và quản lý, cả hai đều tạo nên đội ngũ lãnh đạo của một tổ chức, chịu trách nhiệm duy trì hiệu suất công việc của chính họ và đáp ứng mong đợi của công ty. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cuối cùng chịu trách nhiệm giúp nhân viên của họ đáp ứng mong đợi về hiệu suất của công ty. Một thành phần quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ chủ nhân và nhân viên là nhà tuyển dụng cần cung cấp cho nhân viên các công cụ cần thiết để đáp ứng mong đợi về hiệu suất của công ty. Khi các nhà lãnh đạo và nhân viên trao đổi thông tin phản hồi, nó tạo ra một môi trường hỗ trợ hiệu suất công việc mạnh mẽ. Phản hồi có thể là người giám sát đối với nhân viên về cách cải thiện quy trình hoặc có thể là nhân viên giám sát về loại phong cách giao tiếp phù hợp nhất với nhân viên đó.

Thẩm định

Đánh giá hiệu suất của nhân viên là phản hồi đặc biệt quan trọng đối với các nhà lãnh đạo và nhân viên báo cáo với họ. Ít nhất một đánh giá hiệu suất hàng năm tạo cơ hội cho giám sát viên và nhân viên tham gia vào cuộc đối thoại hai chiều về điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên, cũng như cách người giám sát có thể đào tạo hoặc cố vấn cho nhân viên để cải thiện hiệu suất công việc của mình hoặc chuẩn bị thêm trách nhiệm. Phản hồi hàng năm cũng rất quan trọng để xác định cách công nhận và khen thưởng nhân viên cho hiệu suất và nỗ lực của họ. Nhiều người sử dụng lao động có các thực tiễn bồi thường gắn liền với phản hồi hiệu suất - phản hồi trong trường hợp này là điều cần thiết để xác định bao nhiêu phần trăm người lãnh đạo nên tăng lương của nhân viên.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Cuộc xung đột

Xung đột nơi làm việc tạo ra một môi trường độc hại ảnh hưởng đến năng suất, tinh thần và sự gắn kết của nhân viên và cuối cùng là doanh thu và lợi nhuận của công ty. Phản hồi là rất quan trọng khi ở vị trí lãnh đạo vì nó cho phép người giám sát và người quản lý xác định xung đột tiềm ẩn giữa các nhân viên hoặc xung đột mà các nhà lãnh đạo có với nhân viên của họ. Các nhà lãnh đạo xác định xung đột nơi làm việc bằng cách lắng nghe phản hồi của nhân viên có thể thực hiện các biện pháp chủ động để khuếch tán các tình huống tiêu cực tại nơi làm việc. Ngoài ra, sự hiểu biết có thể có khả năng xảy ra xung đột với một nhân viên mở ra khả năng quản lý xung đột trước khi mối quan hệ giám sát-nhân viên bị phá hủy.

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn