Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:1058

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Present Perfect Continous

1. Xem trước một số tình huống:

 

Is it raining? No, but the ground is wet. => It has been raining.
(Trời đang mưa phải không? Không, nhưng mặt đất lại ướt. Trời vừa mưa xong.)

It is raining now. It began raining two hours ago and it is still raining.
How long has it been raining? -> It has been raining for two hours.
(Bây giờ trời đang mưa. Trời bắt đầu mưa từ hai giờ trước và bây giờ trời vẫn đang mưa -> Trời đã mưa liên tục cho hai giờ.)

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

2. Công thức chung: 

Câu khảng định-phủ định: S + has/have (not) been V_ing + O

She has been working for two hours.
 

Câu hỏi: Wh + have/has (not) + S + been + V_ing ?

How long have you been living in this city?
I have been living in this city for one year.

Note: He, she, It + Has ; I, You, We, They + have


3. Nghĩa của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn


Diễn tả một hành động vừa mới kết thúc mà kết quả còn lưu lại ở hiện tại (xem Ex 1, phần 1).Diễn tả hành động vẫn đang xẩy ra hay vừa chấm dứt (tham khảo Ex 2, phần 1). Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại.

Note:

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động và thường hay dùng với "How long.., for..., since..

Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khá giống nhau, nhưng điểm khác biệt cơ bản là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh tính liên tục còn thì hiện tại hoàn thành thì không.

 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành - Present perfect


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn