Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:453

Học tiếng anh giao tiếp qua tình huống: Giới thiệu nơi làm việc

Tìm hiểu các đoạn hội thoại thường gặp giao tiếp tiếng anh khi giới thiệu về công ty, cửa hàng, nơi việc của bạn với mội ai đó
 
Let me brief you on our company
Để tôi giới thiệu qua về công ty chúng tôi
 
I would like to briefly introduce our product line to you
Bây giờ tôi muốn giới thiệu qua về các mặt hàng của chúng tôi
 
Our company was set up in 1980
Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1980
 
There are four hundred workers in our factory
Nhà máy chúng tôi có 400 công nhân
 
At present we have a turnover of about $100 million
Hiện tại doanh thu của chúng tôi đạt khoảng 100 triệu đô la
 
The headquarters is in VietNam
Trụ sở chính ở Việt Nam
 
One branch is located in Laos, the other one is in Cambodia.
Một chi nhánh được đặt tại Lào, một chi nhánh khác ở Campuchia
 
Our major product is handicrafts
Sản phẩm chính của chúng tôi là đồ thủ công mỹ nghệ
 
The building right behind me is our company’s factory
Tòa nhà ngay phía sau là nhà máy của công ty chúng tôi
 
We follow the strictest quality control standards.
Chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng
 
We are the first company certified with ISO 9001 in this country
Chúng tôi là công ty đầu tiên được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 trong ngành này
 
Now we are the third largest toy producer in the world
Hiện tại chúng tôi là nhà sản xuất đồ chơi lớn thứ 3 trên thế giới
 
Our market share is around 17%
Thị phần của chúng tôi chiếm khoảng 17%
 
Giới thiệu nơi làm việc bằng tiếng anh
 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

HỘI THOẠI THỰC HÀNH

Hội thoại 1

 
A: When was your company set up?
Công ty các anh được thánh lập khi nào?
 
B: Our company was set in 2005
Công ty của chúng tôi được thành lập vào năm 2005
 
A: Excuse me, may I know what your annual revenue is?
Xin lỗi, tôi có thể biết doanh thu hàng năm của công ty anh là bao nhiêu được không?
 
B: At present we have a turnover of about $100 million
Hiện tại doanh thu của chúng tôi đạt khoảng 100 triệu đôla
 
A: Where is your headquarter? Do you have any branches?
Trụ sở chính của công ty các anh ở đâu? Các anh có chi nhánh công ty không?
 
B: The headquarter is in Hanoi. One branch is located in Hai Phong, the other one is is Quang Ninh
Trụ sở chính của chúng tôi ở Hà Nội. Một chi nhánh được đặt ở Hải Phòng, một chi nhánh khác ở Quảng Ninh
 

Hội thoại 2

 
A: Ladies and gentlemen, the building right behind me is our company’s factory.
Thưa quý vị, tòa nhà ngay phía sau tôi là nhà  máy của công ty chúng tôi
 
B: We should like to have a factory tour. Could you take us to have a look?
Chúng tôi muốn tham quan nhà máy. Anh có thể đưa chúng tôi đi được không?
 
A: OK! Just follow me!
Vâng! Xin mời quý vị theo tôi!
 
B: How many shifts are there in this factory?
Nhà máy làm việc mấy ca?
 
A: In total, there are three shifts
Tất cả là 3 ca
 
B: How is your company’s quality control management?
Việc quản lý chất lượng của công ty anh thế nào?
 
A: We follow the strictest quality control standards, meanwhile, we are the first company certified with ISO 9001 in this industry.
Chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn quản lý chất lượng, so với các công ty cùng ngành thì chúng tôi là công ty đầu tiên được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 về công nghệ.

Hội thoại 3

 

 

A: Now I would like to briefly introduce our product line to you. The main line is toys. And now we are one of the largest toy producer in the world
Bây giờ tôi muốn giới thiệu qua về các mặt hàng của chúng tôi. Mặt hàng chính là đồ chơi. Và hiện tại chúng tôi là 1 trong những nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất trên thế giới
 
B:Exucse me, I have a question. May I know what is your market share in the world?
Xin lỗi, tôi có 1 câu hỏi.Tôi có thể biết thị phần của các anh trên thế giới là bao nhiêu được không?
 
A: Our market share is around 17%
Thị phần của chúng tôi chiếm khoảng 17%
 
B: Have you ever thought of expanding your line to other toy products?
Anh đã nghĩ đến việc mở rộng sản phẩm sang các dòng đồ chơi khác chưa?
 
A: So far we don’t have any plans.
Cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch đó.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn