Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:2851

Từ vựng tiếng anh về các loại tội phạm

Anh ngữ newlight cung cấp những bài học thú vị theo từng chủ đề hấp dẫn, phong phú, đa dạng nhằm mục đích củng cố từ vựng giúp bạn học những từ cần biết để có thể nói theo chủ đề mình muốn. Học các bài học từ vựng tiếng anh theo chủ đề tại đây có thể sẽ rất giúp ích cho bạn đấy

 

Abduction – abductor – to abduct – kidnapping (bắt cóc ý)

Arson – arsonist – set fire to – đốt cháy nhà ai đó

Assault – assailant – assult – to attack someone – tấn công ai đó

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Assisting sucide – accomplice to suicide – to assist suicide – help someone kill themselves (giúp ai đó tự tử)

Bank robbery – bank robber – to rob a bank (cướp nhà băng)

Bigamy – bigamist – to commit bigany – married to 2 people

Blackmail – blackmailer – to blackmail – threatening to do something unless a condition is met (đe dọa để lấy tiền)

Bribery – someone who brite – bribe – give someone money to do something for you (cho ai đó tiền để ng` đó làm việc cho mình)

Burglary – burglar – burgle – ăn trộm đồ trong nhà

Drug dealing – drug dealer – to deal drug – buôn ma túy

Drunk driving – drunk driver – to drink and drive – uống rượu khi lái xe

extortion- extortioner- extort(from somebody) : tống tiền

Fraud – fraudster – to defraud/ commit fraud – lying people to get money (lừa ai để lấy tiền)

Hijacking – hijacker – to hijack – taking a vehicle by force (chặn xe cộ đê cướp)

housebreaking- housebreaker- housebreak : ăn trộm ban ngày

Manslaughter – killer- to kill – kill a person without planning it (giết ai đó mà ko có kế hoạch, cái này có thể là do bất chợt đang cãi nhau chyện gì đó mà ko kìm chế nổi thế là giết nhau)

Mugging – mugger – to mug – trấn lột

Murder – murderer – to murder – giết người (cái này là có kế hoạch à nha)

Rape – rapist – to rape - cưỡng hiếp

Shoplifting – shoplifter – to shoplift - chôm chỉa đồ ở cửa hàng

Smuggling – smuggler – to smuggle – buôn lậu

Speeding – speeder – to speed - phóng nhanh wa’ tốc độ

Stalking – stalker – to stalk - đi lén theo ai đó để theo dõi

Treason – traitor- to commit treason – phản bội

vandalism- vandal- vandalise : phá hoại tài sản công cộng

 

Các từ vựng liên ​quan

 

jail /dʒeɪl/ - phòng giam

detective /dɪˈtek.tɪv/ - thám tử

suspect /səˈspekt/ - nghi phạm

handcuffs  /ˈhænd.kʌfs/ - còng tay

badge /bædʒ/  - phù hiệu, quân hàm

police officer - /pəˈliːs ˈɒf.ɪ.səʳ/ - cảnh sát

gun /gʌn/ - khẩu súng

holster /ˈhəʊl.stəʳ/ - bao súng ngắn

nightstick /ˈnaɪt.stɪk/ - gậy tuần đêm

judge /dʒʌdʒ/ - thẩm phán

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

robes /rəʊbs/ - áo choàng (của luật sư)

gavel /ˈgæv.əl/ - cái búa

witness  /ˈwɪt.nəs/ - người làm chứng

court  reporter /kɔːt rɪpɔrtər / - thư kí tòa án

transcript /ˈtræn.skrɪpt/ - bản ghi lại

bench /bentʃ/ - ghế quan tòa

prosecuting attorney /ˈprɒs.ɪ.kjuːtɪŋ əˈtɜː.ni/ - ủy viên công tố

witness stand /ˈwɪt.nəs stænd/ - bục nhân chứng

court officer /kɔːt ˈɒf.ɪ.səʳ/ - nhân viên tòa án 

jury box /ˈdʒʊə.ri bɒks/ - chỗ ngồi của ban bồi thẩm

jury /ˈdʒʊə.ri/ - ban bồi thẩm

defense attorney /dɪˈfents əˈtɜː.ni/ - luật sư bào chữa

defendant /dɪˈfen.dənt/ - bị cáo 

fingerprint /ˈfɪŋ.gə.prɪnts/ - dấu vân tay

Từ vựng tiếng anh về các loại tội phạm

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh về siêu thị


Tags:
Bình luận

Bình luận

Dinh Van Tinh
2018-09-27 02:28:55

giá mua trả tiền dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán ở long biên hạn thanh toán, ngay tại thời điểm mua. don dep so sach ke toan o thanh xuan trừ khi số chênh lệch Khoản chênh lệch hoàn thuế giá trị gia tăng đó được tính vào nguyên giữa giá mua trả driver máy in canon lbp 3300 giá TSCĐ vô hình chậm và giá mua excel vlookup (vốn hóa) theo quy

Vuong Văn vượng
2019-01-08 08:33:15

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn