Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:2080

Từ vựng về Châu lục và các vùng lãnh thổ

Học cách nói tên các châu lục, đại dương và biển, và một số vùng lớn trên thế giới khác trong tiếng Anh. Học càng nhiều từ vựng càng giao tiếp tiếng anh giỏi bạn nhé !

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Châu lục

Europe                                      Châu Âu

Asia                                           Châu Á

North America                           Bắc Mỹ

South America                           Nam Mỹ

Africa                                          Châu Phi

Australia / Australasia                Châu Úc/Châu Đại Dương

Antarctica                                   Châu Nam Cực

 
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Đại dương và biển

the Pacific Ocean hoặc the Pacific                    Thái Bình Dương

the Atlantic Ocean hoặc the Atlantic                  Đại Tây Dương

the Indian Ocean                                                Ấn Độ Dương

the Arctic Ocean                                                 Bắc Băng Dương

the Mediterranean Sea hoặcthe Mediterranean Biển Địa Trung Hải

the Caribbean Sea hoặc the Caribbean             Biển Ca-ri-bê

the Baltic Sea hoặc the Baltic                             Biển Baltic

the Black Sea                                                      Biển Đen

the Caspian Sea                                                 Biển Caspi/Lý Hải

the Arabian Sea                                                  Biển Ả-rập

the South China Sea                                           Biển Đông

the North Sea                                                      Biển Bắc/Bắc Hải

the English Channel                                            Eo biển Anh

 
 
 
 
Từ vựng về Châu lục và các vùng lãnh thổ
 

Xem thêm: 200 danh từ cơ bản nhất trong tiếng anh


Tags: 5 châu lục là gì ; southern ocean là gì ; 4 đại dương bằng tiếng anh ; các chức tước bằng tiếng anh ; chức tước trong tiếng anh ; các châu lục và đại dương trên thế giới ; tên các đại dương ; châu lục tiếng anh là gì ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn