Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:1575

Vị trí của các từ loại trong câu

I. Giới thiệu:
Để viết được một câu, ta cần biết vị trí của các từ loại trong câu, ví dụ: tính từ đi trước hay sau danh từ; động từ đứng ở đâu trong câu;...
Bài viết này sẽ giới thiệu vị trí cơ bản các từ loại trong câu nhằm giúp các bạn có thể viết câu và cho dạng đúng của từ loại trong câu.

II.Vị trí:
A. Danh từ:1.Đứng sau tính từ:


A new watch; a good book; ....
 

2.Sau a/an/ the/ some/ any/ no/ this/ that/ these/ those và sau các tính từ sở hữu.


These chairs, his house, my friend,...

3.Đứng trước động từ khi ở vị trí chủ ngữ, sau động từ khi ở vị trí tân ngữ.


The little girl is singing a song.
(Cô bé đang hát.)

 

4.Sau giới từ:


We went to school in the morning.
(Sáng nay chúng tôi đã lên trường.)

 

5.Đứng trước tính từ.
Xem thêm bài viết tại: Noun+ tính từ (tính từ đi sau danh từ)

B.Tính từ:
1.Trước danh từ:


Beautiful flowers, urgly girl,...
 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

2. Sau "Tobe" và động từ nối Linking verb.


These oranges taste sweet.
(Những trái cam này ngọt.)

 

Các động từ dùng với tính từ gọi là động từ tình thái (tức động từ chỉ trạng thái, tình cảm), động từ tình thái đi với tính từ vì các động từ này đều thuộc về các giác quan, cảm giác,... của con người, dễ bị mất đi.
Look: trông có vẻ (giác quan thị giác).
Feel: cảm thấy (nhận thức)
Grow/become/turn: trở nên (nhận thức)
Seem: dường như (cảm giác).
Appear: có vẻ.
Sound: nghe có vẻ.
Remain/ stay: vẫn cứ.


She looks beautiful in white.
(Nhìn cô ấy thật đẹp trong màu trắng.)

 

(Đây là cảm xúc của bạn, cảm xúc dễ bị thay đổi theo thời gian.)

C. Động từ:
1.Đứng sau chủ ngữ:


She worked hard.
(Mẹ tôi làm việc vất vả.)

 

2. a/ Sau trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency) nếu là động từ thường.
Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp:
Always: luôn luôn
Usually: thường thường
Often : thường
Sometimes: Đôi khi
Seldom: Hiếm khi
Never: Không bao giờ


He usually goes to school in the afternoon.
(Anh ấy thường đi học vào buổi chiều.)

 

2.b / Nếu là động từ "Tobe", trạng từ sẽ đi sau động từ "Tobe".

It's usually hot in summer.
(Mùa hè trời thường nóng.)

 

D. Trạng từ:
1.Trạng từ chỉ thể cách (Adverb of manner) 

Đứng sau động từ thường, nếu động từ có tân ngữ thì đứng sau tân ngữ.


She drives carefully. (Cô ấy lái xe cẩn thận)
V dd A.of M
She drives her car carefully.
V hh O kkkkk A of M
2.Đứng trước tính từ, quá khứ phân từ và phó từ khác.
It is very amusing story.(Đó là một câu truyện đáng kinh ngạc)
Adv Adj
He ran very fast (Anh ấy chạy rất nhanh.)
Adv Adv
She was warmly welcomed.(Cô ấy được chào đón nồng nhiệt)
Adv Past participle
 
Chúc bạn học tiếng anh vui vẻ !
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 


Tags:
Bình luận

Bình luận

Dinh Van Tinh
2018-10-08 16:35:49

Các bổ sung làm tăng biên bản giải trình cơ quan thuế được mua để sử dụng nội bộ. tiềm năng dịch vụ biên bản ghi nhớ thoả thuận kỳ giai dịch vụ công ty kiểm toán mkf kỳ giai dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán ở long biên kỳ giai của nội dung phải biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng nghiệm, bao gồm bất được viết hoa. biên bản bàn giao hàng hoá song song nào.

Vuong Văn vượng
2018-11-01 09:40:47

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn